Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει τους μαθητές του 4ου ΓΕ.Λ. Ρόδου (2023 -24)

Την Πέμπτη 29/02/2024 στις 12:00μ.μ μέσω τηλεδιάσκεψης το σχολείο μας συμμετείχε στην ενημέρωση των σχολείων της Δωδεκανήσου  από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ειδικότερα το  Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών παρουσίασε στους μαθητές/τριες  της  Γ’ Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών α) το Τμήμα και το Πρόγραμμα  Σπουδών του και β) των προοπτικών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης που ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος.

Ο διευθυντής του σχολείου μας εξέφρασε την ευχαρίστησή του προς τους καθηγητές/τριες του τμήματος για τη βοήθεια που προσφέρουν σε δράσεις του σχολείου μας.