7η Μαρτίου – Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου στην Ελλάδα (2023-24)

 

 

Το 4οΓελ γιόρτασε τα 76 χρόνια από την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου και την ενσωμάτωση της στην Ελλάδα.

Με αφηγήσεις , μαρτυρίες, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς  οι μαθητές τίμησαν τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία των Δωδεκανήσων και δεν υπέκυψαν στους ποικίλους κατακτητές της. Η όλη προετοιμασία της γιορτής συνέτεινε στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης των παιδιών αλλά και στην εξοικείωση τους με την ομαδική εργασία και τα οφέλη της.