Συμμετοχή με δυο ανακοινώσεις στο 9ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας(2023-24) (2)

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στη Λάρισα, η εκπαιδευτικός – οικονομολόγος του 4ου ΓΕ.Λ. Ρόδου, Λίνα Φιλππάκη παρουσίασε την έρευνα με θέμα: " Εικόνες εκλογές: μια έρευνα δράσης " και  μια δεύτερη εισήγηση με θέμα: άρθρο της με θέμα: " Ecosol: μια "πράσινη" εικονική επιχείρηση ".

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20-22 Οκτωβρίου 2023 στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Η εκπαιδευτικός – οικονομολόγος του 4ου ΓΕ.Λ. Ρόδου, Λίνα Φιλππάκη παρουσίασε δυο εισηγήσεις που είχαν τίτλο " Εικονικές εκλογές: μια έρευνα δράσης " και " Ecosol: μια "πράσινη" εικονική επιχείρηση ".

Στο άρθρο " Εικονικές εκλογές: μια έρευνα δράσης" παρουσιάστηκε η εφαρμογή ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας και περιλάμβανε την διεξαγωγή εικονικών εκλογών ύστερα από την δημιουργία εικονικών πολιτικών κομμάτων και την πραγματοποίηση προεκλογικού αγώνα. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαφάνηκε πως η εφαρμογή της δράσης απέδειξε, ανάμεσα σε άλλα, αλλαγή στη στάση των μαθητών και μαθητριών απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς και δημιούργησε ωριμότητα και πολιτική συγκρότηση στα κριτήρια για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.
 
Στο άρθρο " Ecosol: μια πράσινη εικονική επιχείρηση " παρουσιάστηκε η διαδικασία της υλοποίησης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση ενός εκτός ωραρίου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλάμβανε την δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τον βιωματικό χαρακτήρα της δράσης αποδείχθηκε πως οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες απέκτησαν γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, την αειφορία, την οικονομία, την κυκλική οικονομία, την επιχειρηματικότητα αλλά καλλιέργησαν κάθετες δεξιότητες και ανακάλυψαν τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις κλίσεις τους.