1η Διαδικτυακή Συνάντηση εταίρων του σχεδίου Erasmus “Digital for Active Education” (2023-24)

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του σχεδίου  Erasmus+ με κωδικό 2023-1-PT01-KA220-SCH-000166387 και τίτλο “Digital for Active Education” (Dig4AEdu).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η γνωριμία των συντονιστών των παιδαγωγικών ομάδων του κάθε εταίρου. Στη συνέχεια συζητήθηκε ο προγραμματισμός των κινητικοτήτων . Τέλος, έγινε αναφορά στο ερωτηματολόγιο που θα δοθεί στους μαθητές του κάθε σχολείου- εταίρου πριν την έναρξη της συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα και μετά το πέρας του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους μαθητές.