2η Διαδικτυακή συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας του 4ου ΓΕΛ Ρόδου του σχεδίου Erasmus “Digital for Active Education” (2023-24)

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας του σχεδίου Erasmus + με κωδικό 2023-1-PT01-KA220-SCH-000166387 και τίτλο “Digital for ActiveEducation” (Dig4AEdu).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής μαθητών/τριων για τις κινητικότητες, αλλά και για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αποφασίστηκε η δια ζώσης ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων της Α’ λυκείου για το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος. Επιπλέον ορίστηκε υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου σχετικά με το πρόγραμμα. Τέλος αποφασίστηκε ο διαμοιρασμός ερωτηματολογίων που θα διερευνούν τη στάση των μαθητών απέναντι στις θετικές επιστήμες, καθώς και ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας.