Εξερευνώντας το micro:bit (2023-24)

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας συναντήθηκαν μαθητές του ομίλου STEAM  και εκπαιδευτικοί για μια πρώτη γνωριμία με το περιβάλλον προγραμματισμού του micro:bit.

Στα πλαίσια του ομίλου STEAM που λειτουργεί στο σχολείο μας και εν όψει του προγράμματος Erasmus+ “Digital for Active Education” στο οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν με τις πλατφόρμες micro:bit και arduino, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς το περιβάλλον προγραμματισμού makecode του micro:bit. Δομήθηκαν από τους παρόντες, τα πρώτα προγράμματα που έθεταν την πλακέτα του micro:bit σε λειτουργία. Έτσι, ανάλογα με τις πληροφορίες που συνέλλεγε η πλατφόρμα από το περιβάλλον, ακολουθούσε τις εντολές που είχαν δοθεί μέσω του αλγορίθμου που έφτιαχναν οι συμμετέχοντες και παρήγαγε διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα ευφορίας, συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρόλοι μαθητή – διδασκάλου εναλλάσσονταν και αυτό έκανε το όλο εγχείρημα ακόμη πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο.