3η Διαδικτυακή συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας του 4ου ΓΕΛ Ρόδου του σχεδίου Erasmus “Digital for Active Education” (2023-24)

 

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 3η διαδικτυακή συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας του σχεδίου Erasmus + με κωδικό 2023-1-PT01-KA220-SCH-000166387 και τίτλο “Digital for Active Education” (Dig4AEdu).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τη συντονίστρια του προγράμματος κα. Ματζαβίνου το ερωτηματολόγιο που θα δοθεί στους μαθητές και προτάθηκαν διάφορες βελτιώσεις αυτού ως προς την απόδοσή του στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσης παρουσιάστηκαν οι μαθητές που δήλωσαν επιθυμία να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και έγινε σχετική συζήτηση. Στο τέλος επιλέχθηκαν οι μαθητές, που θα συμμετέχουν, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια που είχαν οριστεί σε προηγούμενη συνάντηση.