Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus + : “Digital For Active Education” σε γονείς και κηδεμόνες του 4ου ΓΕΛ Ρόδου (2023-2024)

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 έγινε η πρώτη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων της Α’ λυκείου για το νέο Erasmus+ πρόγραμμα του σχολείου μας. Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από τις καθηγήτριες κα. Ματζαβίνου Θεοχαρώ, υπεύθυνη συντονίστρια, και από την κα. Φιλιππάκη Καλλιόπη, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι εταίροι, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος. Παράλληλα γονείς και κηδεμόνες ενημερώθηκαν για τη χρονική διάρκεια του έργου, τον τρόπο υλοποίησης του, τις θεματικές ενότητες, που θα καλυφθούν, αλλά και για τα παραδοτέα προϊόντα αυτού. 

Έγινε εκτενής αναφορά για τη χρήση και χρησιμότητα της υπολογιστικής πλατφόρμας Arduino, που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος,  αλλά και για τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους γονείς - κηδεμόνες και στις εκπαιδευτικούς, επιλύοντας κάθε απορία ή ενδοιασμό σχετικά με το πρόγραμμα.