Συνάντηση ολοκλήρωσης και αποτίμησης του προγράμματος Εrasmus KA220 “STEM and Gaming Aims for a Meaningful Educational Success – STEM & GAMES” στην Ισπανία (2023-24)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus KA220 “STEM and Gaming Aims for a Meaningful Educational Success – STEM & GAMES”στην πόλη Villena της Ισπανίας από 26 έως 27 Οκτωβρίου 2023.

Η συνάντηση διεξήχθη στο σχολείο I.E.S. HERMANOSAMOROS με συμμετοχή του 4ου ΓΕ.Λ. Ρόδου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Στη συνάντηση, συμμετείχαν συνολικά αντιπρόσωποι οκτώ οργανισμών από την Ελλάδα, την Κροατία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στα δύο έτη, ενώ η συγκεκριμένη αποστολή στην Ισπανία ήταν η τελευταία συνάντηση, με την οποία ολοκληρώνεται η πορεία του προγράμματος.

Κατά τα δύο χρόνια κοινών δράσεων, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα στόχευσαν σε μία σειρά από δραστηριότητες, που θα επωφελήσουν μελλοντικά το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρχικά, δημιούργησαν υλικό (σενάρια μαθημάτων) STEM & Gamification, που εφαρμόστηκε από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία, οι οποίοι σε πρότερη φάση επιμορφώθηκαν σε αντίστοιχες εναλλακτικές τεχνικές εμπλουτισμού της διδασκαλίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αξιοποίησαν το υλικό STEM & Gamification, με σκοπό τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την αποφυγή της σχολικής διαρροής μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της ευγενούς άμιλλας, της εργατικότητας και της κριτικής σκέψης. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εξίσου στην καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με το σχολείο, τις θετικές επιστήμες και τις δραστηριότητες STEM αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα της σύνδεσης των σχετικών σχολικών θεωρητικών γνώσεων με την καθημερινή γνώση και πολλές πρακτικές εφαρμογές.

Στην συνάντηση στη Villena της Ισπανίας παρουσιάστηκε το συνολικό εγχειρίδιο-οδηγός που δημιουργήθηκε από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για την εισαγωγή του STEM και της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και η εφαρμογή εικονικού δωματίου απόδρασης (escape room) για κινητά τηλέφωνα με γρίφους από τα πεδία STEM, που αποτελούν τα δυο παραδοτέα του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δυο παραδοτέα του προγράμματος είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, στα ελληνικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά, στα ισπανικά, στα λιθουανικά και στα κροατικά. Επίσης, συζητήθηκαν προτάσεις για την τελική πολλαπλασιαστική εκδήλωση διάχυσης του σχεδίου, για εκδηλώσεις διάχυσης στις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών, όπως και θέματα σχετικά με την τελική αποτίμηση και αξιολόγηση του σχεδίου.

Κατευθυνθείτε στο αντίστοιχο δημοσίευμα στον τοπικό τύπο πατώντας εδώ.