5η Διαδικτυακή συνάντηση 2023

Η 5η διαδικτυακή συνάντηση του 2023 του έργου "Η εξουθένωση των εκπαιδευτικών και η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα ως πρόκληση συνεργασίας και επαγγελματικής αναβάθμισης" με κωδικό 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031629 πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2023...

Η συνάντηση είχε θέμα την επιμόρφωση όλων των εταίρων στη χρήση της πλατφόρμας moodle στο πλαίσιο αξιοποίησης και διάδοσης των προϊόντων του σχεδίου Erasmus+.

Συγκεκριμένα, η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε:

  1. Εισαγωγή στην πλατφόρμα Moodle και βασικές λειτουργίες.
  2. Δημιουργία και διαχείριση μαθησιακών περιβαλλόντων.
  3. Ανάπτυξη περιεχομένου και διδακτικών υλικών.
  4. Αξιοποίηση των εργαλείων αξιολόγησης και ανατροφοδότηση

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τα προβλήματά τους και τις ιδέες τους για τον τρόπο βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της τεχνολογίας. Η χρήση της πλατφόρμας Moodle θα διευκολύνει και θα ενισχύσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, ώστε να μάθουμε από την εμπειρία του άλλου, και να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που υποστηρίζει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας.