"Προκλήσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα" για τη διάχυση του σχεδίου Erasmus (2023-24)

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Προκλήσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα” ...

το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus «Η Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα ως πρόκληση συνεργασίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης» (2021-1-EL01-KA220-SCH-000031629), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Στο σχέδιο συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από Ελλάδα (Πάντειο Πανεπιστήμιο, ICON), Ιταλία (Liceo Scientifico Statale N. Copernico), Νορβηγία (Fyllingsdalen vgs), Γεωργία (Umbrella) και Λιθουανία (Joniskio Association of the Directors of Education Institutions), υπό το συντονισμό του 4ου Γενικού Λυκείου Ρόδου.

Το εργασιακό άγχος και η εξουθένωση αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι απαιτήσεις του επαγγέλματος μπορεί να οδηγήσουν σε σωματική και ψυχολογική κόπωση. Προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, η δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ζωτικής σημασίας προσέγγιση. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία παρέχουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσω του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών, να δημιουργήσουν διαδραστικά μαθήματα και να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως τα διοικητικά καθήκοντα, την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και την πρόβλεψη αναγκών.
Προσπαθώντας να εμβαθύνει στις προκλήσεις αυτές, το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικές με τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του σχεδίου, εισηγήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές και εργαστήρια. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν η Δρ. Μουλά Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Α΄ Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, με θέμα εισήγησης «Μια ματιά στην εξουθένωση των εκπαιδευτικών εκ των έσω», η κ. Σύβακα Τριανταφυλλιά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Γαλλικής Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Λέσβου, Σάμου & Χίου, Πρέσβειρα eTwinning Δυτικής Θεσσαλονίκης, με θέμα εισήγησης «Συνεργατικά σενάρια & βέλτιστες πρακτικές: κατευθυντήριες οδηγίες για ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον» και ο Δρ. Καρπούζης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα εισήγησης «Τεχνητή νοημοσύνη: Ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή & υλικό για τα μαθήματά μας».
Οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πλαισιώθηκαν από εργαστήρια δραστηριοτήτων, όπου αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία και διδακτικές πρακτικές και προτάθηκαν ποικίλοι τρόποι ενσωμάτωσής τους στην μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, η κ. Μουλά Ευαγγελία πραγματοποίησε εργαστήριο με θέμα «Εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (arturor)», η κ.Σύβακα Τριανταφυλλιά παρουσίασε ένα «Εργαστήριο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Εργαλείων: Συνεργατικά Σενάρια, Web 2.0 Εφαρμογές και eTwinning για ένα Δυναμικό Περιβάλλον Μάθησης» και ο κ. Καρπούζης Κώστας πρότεινε ευρηματικούς τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης με τον τίτλο «Ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή: υλικό για τα μαθήματά μας με το Microsoft Copilot».

Η θεματολογία της ημερίδας παρείχε στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια αποτέλεσαν μια ευκαιρία για όλους τους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα, όπως η επιλογή και χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση ενός δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να διαμορφώσουν νέες ιδέες, και να εξασκηθούν σε πραγματικά προβλήματα, ενισχύοντας την ομαδικότητα, την κριτική σκέψη, και την δημιουργικότητά τους.


Αυτό το κείμενο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Microsoft Copilot.